Kjøp boka – Facebook

Meglers marked

– real estate poetry

Meglers marked: Real Estate Poetry is a compilation of texts and images from Norwegian real estate ads. You can see the view from my apartment on the back cover.

The book was launched November 2016 and ended up as the 4th best selling poetry book in Norway that year, despite the obvious ironic use of the word poetry in the title. Most people buy apartments more often than they buy poetry, so it doesn’t say much anyway. However, I made the news.

Cover design: Ida Håkonsson
Design and Layout: Ida Håkonsson and Marit Langslet

Meglers marked

– poesi fra en boligjakt

Meglers marked består av tekst og bilder hentet fra boligannonser. Annonsene er ofte en selsom blanding av kjensgjerninger (som at dører kan åpnes og lukkes, eller at vinduer slipper inn lys) og forsøk på poesi. Og ikke sjelden er det en uoverstigelig kløft mellom beskrivelsen og den faktiske boligen.

Boka ble lansert november 2016 og kom på fjerdeplass over mestselgende lyrikkbøker det året, til tross for den åpenbart ironiske bruken av ordet poesi i tittelen. Uansett kjøper folk ny bolig oftere enn de kjøper lyrikk, så det sier i det hele tatt svært lite.

Omslagsdesign: Ida Håkonsson
Grafisk utforming: Ida Håkonsson og Marit Langslet