Etter regn kommer råte

– en bok som effektivt nedkjemper positiv tenkning og selvbedrag

After the Rain Comes Rot

Etter regn kommer råte (After the Rain Comes Rot) is a collection of truths concerning the intrinsic misery in all aspects of life.

By Eirik Willyson & Torkil Hvidsten
Illustrations by Lilian Fu
Design: Andreas Sagen
Frekk Forlag 2016

Etter regn kommer råte

Etter regn kommer råte er en samling små sannheter om livet. Har du famlet lenge i mørket, vil disse tekstene og tegningene hjelpe deg å skue døden i hvitøyet.

Av Eirik Willyson og Torkil Hvidsten
Illustrasjoner av Lilian Fu
Omslagsdesign og layout: Andreas Sagen
Frekk Forlag 2016

Til slutt ble han kvitt dødsangsten
(Finally, he got rid of his fear of death)